Dokumenter

Erklæring

På grund af, at den japanske regering under Premierminister Shinzo Abe udnyttede en ulovlig metode til ”at købe Diaoyu Dao”, bliver det kinesisk-japanske bilaterale forhold kastet ind i det laveste punkt i efterkrigstiden. Siden, har den japanske regering gang på gang provokeret Kina og det kinesiske folk, og derved forstærket den spænding mellem de to nabolande. Gennem sine handlinger og ord, er det bevist, at premierminister Shinzo Abe er en utroværdig, og fakta-fordrejende politiker. På den ene side, skriver han brev til kinesisk lederen og giver udtryk for, at det kinesisk-japanske forhold er et af de vigtigste forhold for Japan, og giver udtryk for forfremmelse af detbilaterale forhold til gavn for begge lande, men på den anden side, dæmoniserer han samtidigt Kina, saboterer han det kinesisk-japanske forhold gennem sine handlinger. Han benægter det historiske faktum, at Japan invaderede dens asiatiske nabolande, og udspredte død og lidelser til andre folk. Han trodser folkenes følelser og landenes protester, besøgte igen den Yasukuni Shrine, hvorind 14 krigsforbrydere fra Anden Verdens Krig bliver tilbedt. Han påstår at han kan forsvar sit besøg i helligdommen, og han påstår at han kan forklare sit besøg over for både Kina og Korea. Premierminister Abe proklamerer, at han vil vinde ”den Stærke Japan” tilbage. Gennem revidering afJapans fredens forfatning, starter han en oprustning og modernisering af Japans styrker. Han udbygger hangarskib, etablerer et koordinerede hovedkvarter for luftvåben, hæren og søværnet, udfører flere militærøvelser i ø-erobring. Alle disse handlinger er stærkt provokerende over for sine nabolande. Han betragter Kina som sin fjende, lukkede også derved en hver form for dialog mellem Kina og Japan. Han er blevet den store ballademager i Asien, og udgør en meget alvorlig trussel mod fred, stabilitet og udvikling i Asien. Årsagen og ansvaret for den tilspidsede situation i Østasien ligger hos den japanske regering alene, idet det var den, der gennem sin ensidige handling gjort forholdene i den Kinesiske Østersø komplicerede, og forværrede situation i regionen. Under Anden Verdens Krig, invaderede Japan Kina og andre asiatiske lande, skabt 9.18 Episode, Lugou Bro Episode, Nanjing Massakre, og mange andre krigsforbrydelser. Den påført Kina et tab på 35 millioner menneskeliv, og et økonomisk tab på 560 milliarder USD. Japans benægtelse af historie kan ikke få Kina og andre nabolande til at glemme Japans krigsforbrydelser. I dag, begynder den japanske regering igen at fantasere i at frarøve andres lande og folks interesser, igen at fantasere i at starte en Jiawu Krig (den Første Kina-Japan krig 1894-1895) som for 120 år siden, igen at provokerer sine naboer. Men fantasien må forblive det rene fantasi. Kina er ikke længere det Kina som var for 120 år siden.

Den Kinesiske Forening

Den Kinesiske Fredelig Genforenings Forening

Den Kinesiske Industri- Og Handelsforening

Den Kinesiske Handelsforening I Danmark

        Og De 14 Andre Kinesiske Foreninger I Danmark

Dear Mr. Thorbjørn Jagland, Yours Esteemed Nobel Peace Prize Committee Chair.

Vi opfordrer på den stærkeste vending, den japanske regering i at stoppe al sine provokationer, stoppe med at skade det kinesiske folk og andre folks interesse og suverænitet, stoppe sine fejl-beslutninger og fejl-plan, udvise en smule oprigtighed, i sted, gennem handlinger forbedre det kinesisk-japanske forhold, bidrage til fred, stabilitet og udvikling i regionen.

National Association for China Peaceful Reunification, Denmark

December The 2nd, 2010, Denmark

We are Chinese living in Denmark, united under the ideal of peaceful reunification of China. As the most of our aged fellow citizens experienced by their own body and soul the unrest, poverty and backwardness in China 60 years ago, we sincerely feel proud and happy about the tremendous development in the last 60 years, and especially during the last 30 years of reform happened in the new China, a development which has greatly improved the general living standard in China, reestablished the respect and self-respect of the Chinese people. We the Chinese people sincerely feel the preciousness of peace today.

We feel greatly troubled by and unacceptable of the decision by your Nobel Peace Prize Committee to award the Nobel Peace Prize of this year to a Chinese citizen Mr. Liu Xiao bo. We feel, that this decision is against the original purpose of the Prize, the idea of the foundation by Mr. Alfred Nobel, and furthermore, that this decision lacks sound argument and therefore cannot win the general support by the world people, especially the Chinese people.

As we know, Mr. Liu Xiaobo has offended the Chinese law, especially paragraph 105, andhas to service the sentences. His actions and conducts have far exceeded the normal rights of freedom of speech, endangered the general social stability and peace, national security, and therefore are not in the best interest of the Chinese people. The Chinese legal process against Mr. Liu Xiaobo is in accordance with the practice by most of the international societies, including the United States and the countries under the European union. It is in accordance with the international conventions, including the International Covenant on Civil and Political Rights.

According to the testimony by Mr. Alfred Nobel, the Nobel peace Prize should be attended to persons who have made outstanding contribution to peace, friendship, disarmament between nations. Mr. Liu Xiaobo has done none of the above mentioned. He has not contributed to the Chinese development; neither does he enjoy any support by the Chinese people. He is not an influential people of any kind. China is contributing greatly to international stability and peace, economic development. Therefore it is quite puzzling, why the wise members of the Nobel Peace Prize Committee cannot find a more suitable candidate for the Prize?

We therefore urge the Nobel Peace Prize Committee to correct your decision, in order to reestablish the esteem of the Nobel Peace Prize.

             Den 23. februar 2010

Med venlig hilsen

     Den Kinesiske Genforenings Forening I Danmark

Taiwan, en del af Kina                                         

                                                                               20-03-2008

Kære Borgmester Claus Bondam.

Det vi alle sammen, såvel danskere som kinesere, vil helst undgå og er stærkt imod, er en hver form for sabotage af den positive udvikling.

I år, 2010, har vi også ekstra god anledning til at fejre her i Danmark. Det er nemlig jubilæumsår for etablering af de dansk-kinesisk diplomatiske forbindelser, som er blevet stærkt styrket i de forgangne 60 år. Vi fejrer derfor også en ny forårstid i de dansk-kinesisk relationer, som kun kan blive yderligere styrket med globaliseringsvind i sejlene.

Falun Gong er sådan en skadelig sekt, som vi skal stærkt advare folk imod. Under dækket af religion, bedrager de intetanende og godtroende folk. De skader ikke alene folkets helbred og ødelægger folkets familieliv, men også skaber negative spændinger i et samfund.

Vi gør opmærksom på at arrangøren bag den Lanterne Festival I Kulturhuset Islands Brygge, søndag den 28. februar 2010, Nordic Asian Arts Association (NAAA), er netop sådan en organisation oprettet af Falun Gong folk i Danmark. De har intet forbindelser til det generelle kinesiske folk i Danmark, og nyder hellere intet folkelig opbakning. Vi er bekymret over, at de vil kun udnytte lejligheden og samfundet til egen vending, at øge deres indflydelse og erhverve nye medlemmer, med deres bedrageriske metoder. Effekten af deres aktiviteter kan kun være skadelig. Vi fraråder derfor stærkt myndighederne en hver form for støtte til dem.

         Den Kinesiske Fredelig Genforenings Forening i Danmark

                          EN FÆLLESERKLÆRING

              RRA KINESERNE I DANMARK OG DANSK KINESERNE

             OM TAIWANS FOLKEAFSTEMNING DEN 20. MARTS 2004

Den 22. marts 2008 vil Chen Shuibians Taiwan regering afholde et ”offentligt valg ” om optagelse i FN. 

Det endelige formål er at dele Kina i to og opnå løsrivelse fra Kina.

Chens regering tager ikke hensyn til kinesernes nationalfølelse -heller ikke til det internationale samfunds 

anerkendelse. Deres provokerende handling er i strid med den kinesiske befolknings interesser, 

underminerer forholdet mellem Kina og Taiwan og bringer i alvorlig grad fred og stabilitet i fare.

Historisk set har Taiwan altid været en del af det kinesiske rige. Allerede fra 300 tallet kan man finde

 beskrivelser af, hvordan vi kinesere arbjedede, opbyggede, udviklede og levede i Taiwan. Hvordan 

Taiwan fungerede under ”San Guo Sun-Wu” dynastiet. Hvordan kineserne i 1600-tallet forsvarede og 

befriede Taiwan fra udenlandske angreb og kolonialsk besættelse. Hvordan Kina i 1945 efter anden 

verdenskrig fik Taiwan tilbage fra Japan.

Kulturelt set kan ingen nogensinde benægte at de 1,3 milliarder fra fastlandet og de 23 millioner på 

Taiwan har den samme afstamning, de samme rødder, samme hudfarve, ens blod, deler den samme 

kultur, historie og traditioner.

Fra det internationale samfunds side har Taiwan været en uadskillelig del af det kinesiske territorium. 

Kinas suverænitet over Taiwan er i utvetydige vendinger blevet bekræftet i Cairo-deklarationen af 1943 

og Potsdam-deklarationen af 1945. 

Resolution 2758, som blev vedtaget i 1971 på FN's 26. generalforsamling, siger klart, at regeringen i 

Folkerepublikken Kina er Kinas eneste lovlige repræsentant i FN.

Selv om det kinesiske fastland og Taiwan endnu ikke er blevet forenet efter borgkrigen i 1949, er der 

aldrig ændret ved den kendsgerning, at de to områder tilhører et og samme Kina. 

Da Taiwan er en del af Kina, kan Taiwan ikke være med i FN uanset under hvilket navn og under hvilket 

påskud.

Kinas suverænitet og territoriale integritet skal afgøres kollektivt af samtlige både 1,3 milliarder kinesere 

på fastlandet og de 23 millioner kinesere på Taiwan.                  

Vi danske statsborgere, kinesere i Kina og kinesere, der arbejder og studerer i Danmark håber af hjertet på en fredelig løsning på den indenrigske konflikt mellem Kina og Taiwan. For en fredelig genforening 

og  et land, to systemer.

Den 13.marts 2004

                                                                                                                                      København, den 9. februar 2014

I disse kolde snedage, ser vi allerede mere og mere lys, og endda solskin. Vinteren er snart over, og foråret som vi alle længes efter står nu ved dørtærsklen. Vi er blevet gladere, og vi vil fejre ankomsten af en ny blomstrende tid. Det er netop det, kineserne fejrer i disse dage verden over, Forårsfestivalen, som symboliserer starten af det nye år.

Den 13.marts 2004 afholdte de kinesiske foreninger og organisationer i Danmark et fælles debatmøde i København, hvor den følgende fælleserklæing blev vedtaget.

På trods af de velmente opfordringer og appeller fra de 1,3milliarder kineser i fastlands Kina og de over 50 millioner oversøiske kineser, har de taiwanesiske myndigheder med Chen Shuibian i spidsen i de seneste tid i stigende grad åbent udfordret Princippet om et Kina. Ved den forestående folkeafstemning i forbindelse med præsidentvalget den 20. marts 2004 på Taiwan, har de taiwanesiske myndigheder en slet skjult hensigt til at ændre status quo over Taiwan strædet, at skabe et såkaldt "juridisk grundlag" for at derved bane vej for Taiwans gradvis uafhængighed. Den politik som de taiwanesiske myndigheder har ført er både moralsk forkasteligt og politisk uansvarligt og farligt.

Taiwan har altid været en del af Kina. Den nuværende splittelse mellem Taiwan og fastlandet har sine historiske årsager. Men der er kun et Kina i verden, og Taiwan er en uadskillelige del af Kina. Dette er et faktum og er anerkendt af verdenssamfundet. Folkene på begge sider af Taiwan strædet kommer fra den samme stamme, er af den samme race, deler den samme kultur og taler det samme sprog. Det er kriminelt at splitte Taiwan fra fastlandet. Splittelsesaktiviteterne kan kun volde vred hos alle kineser verden over. Taiwans fremtid kan kun bestemmes af den 1,3 milliarder kineser, inklusiv taiwaneser. Denne såkaldte folkeafstemning er imod det kinesiske folks ønske. Den har intet international juridiske grundlag. Den er illegitim og derved vil være ugyldig.      

De nuværende taiwanesiske myndigheder rotter sig sammen med forskellige splittelseskræfter og har gjort alt for at forpeste forholdet over Taiwan strædet. De afviser direkte kommunikation og transport forbindelser over strædet. De blokerer fastlandets medias adgang til Taiwan. De sender gennem årene stor mængde efterretningsfolk ind i fastlandet for at spionere og indsamle militære oplysninger. Informationer f.eks. om de normale forsvars installationer langs fastlandets kyst bliver udnyttet til deres skrækkampagne over for det taiwanesiske folk, og skabe en anti-fastlandsstemning. Som konsekvenser af den uansvarlige politik og de splittelsesaktiviteter ført og udført af de taiwanesiske myndigheder, bliver forholdet over Taiwan strædet væsentligt forværret i de seneste år og situationen alvorligt tilspidset, og i værst tilfælde kunne de 23 millioner taiwaneser bliver skubbet mod krigsrand. 

Forening betyder stabilitet og udvikling, men splittelse kan kun bringe ulykker og lidelser. De taiwanesiske myndigheder skal stoppe nu den farlige politisk lege og tænke sig godt om. Det kinesiske folk ønsker økonomisk udvikling og forbedret levestandard under fredelig forhold. Fastlandet er den eneste real støtte til 23 millioner taiwaneserne. Fastlandet er villig til at gøre alt for en fredelig genforening. Myndighederne på  fastlandet har gentagne gang gennem årene påpeget, at under Et Kina Princip, kan alt forhandles. "En stat, to systemer" modellen er anvendelig, ikke alene på  Hong Kong og Macau, men også  på Taiwan. Kun en fredelige genforening kan fører til økonomisk udvikling og politisk stabilitet i regionen. Vi håber inderligt at de taiwanesiske myndigheder ikke misforstår den velvilje af fastlandets kinesiske myndigheder og kineserne verden over, og opgive alle og en hver tank om uafhængighed, og komme tilbage til forhandlingsbordet.